Absolwent I L.O. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2009 oraz 2012 do chwili obecnej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2009-2011, pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu w latach 2005-2006, trener VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

Inwestycje

  • nadzór prawny nad całością inwestycji – od projektu, poprzez realizację, po użytkowanie
  • reprezentowanie strony w postępowaniach administracyjnych związanych z decyzją środowiskową (środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia), decyzją o warunkach zabudowy, decyzją – pozwoleniem na budowę, decyzją – zezwoleniem na zbieranie, transport odpadów
  • reprezentowanie strony w postępowaniach podatkowych – VAT, CIT, PIT, podatek od nieruchomości, opłata produktowa
  • negocjacje i nadzór nad umowami kredytowymi do realizacji inwestycji
  • nadzór nad umowami z podwykonawcami
  • kompleksowe zabezpieczenie realizacji inwestycji związanych z elektrowniami wiatrowymi, wodnymi, biogazowniami, składowiskami odpadów