W związku z dynamicznym rozwojem Kancelaria poszukuje celem zatrudnienia kreatywnych aplikantów radcowskich.

Kancelaria poszukuje również prawników mających w planach zdawanie egzaminów na aplikacje. Znajomość biegła języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą list motywacyjny wraz z CV wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

sekretariat@zedlewski.pl

Administratorem Danych Osobowych podanych w procesie rekrutacji jest Krzysztof Zedlewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztofa Zedlewskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Górna Wilda 83c/26, 61-563 Poznań, e-mail: kancelaria@zedlewski.pl Kontakt jest możliwy w następujący sposób: listownie – ul. Grodziska 37/3a, 60-363 Poznań, mailem – kancelaria@zedlewski.pl lub telefonicznie 61/6625870.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z wyborem kandydata do pracy na wskazane stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 22 (1) Kodeksu pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgoda na przetwarzania danych osobowych przekazana w CV/liście motywacyjnym. Dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, na które to złożony został wniosek kandydata. Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, którym zlecone zostaną usługi przetwarzania danych osobowych np. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, dostawcom usług rozliczeniowych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie zawartych umów oraz wydanych poleceń w zakresie przetwarzania danych osobowych i to w ograniczonym zakresie.

Kandydatowi do pracy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych tj. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo do przesłania danych innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora z tym jednak zastrzeżenie, że może to być wykonane o ile technicznie takie przesłanie będzie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie wyrażonej zgody. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się w powyższy sposób. W przypadku przetwarzania danych na podstawi zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody ma na wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres wskazany jak wyżej (listownie) lub na adres e-mailowy. Wskazać także należy, że przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.