Absolwent I L.O. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2009 oraz 2012 do chwili obecnej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2009-2011, pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu w latach 2005-2006, trener VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

Kompleksowa obsługa

  • rozpatrywanie każdej sprawy pod kątem wszystkich gałęzi prawa – cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego itp.
  • korzystanie z usług profesjonalistów: doradców podatkowych, biegłych rewidentów, tłumaczy przysięgłych, psychologów, pracowników naukowych państwowych uczelni wyższych
  • pełna dostępność klienta do akt sprawy i wszelkich dokumentów wysyłanych lub otrzymanych przez kancelarię