Absolwent I L.O. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2009 oraz 2012 do chwili obecnej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2009-2011, pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu w latach 2005-2006, trener VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

Prawo rodzinne

  • kompleksowe postępowanie mediacyjne
  • sprawy o adopcje krajowe i zagraniczne
  • sprawy o alimenty na dzieci i małżonków
  • sprawy rozwodowe
  • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa
  • sprawy administracyjne z zakresu pomocy społecznej np. zasiłki, lokale socjalne
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe