Absolwent I L.O. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2009 oraz 2012 do chwili obecnej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2009-2011, pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu w latach 2005-2006, trener VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

Sprawy administracyjne

  • reprezentowanie strony przed organami administracyjnymi
  • audyt postępowań administracyjnych
  • ocena prawidłowości uzyskanych decyzji administracyjnych
  • reprezentowanie strony przed sądami administracyjnymi – wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym