Absolwent I L.O. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2007-2009 oraz 2012 do chwili obecnej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w latach 2009-2011, pracownik Izby Skarbowej w Poznaniu w latach 2005-2006, trener VAT, kurator dla osób fizycznych i prawnych, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.

Użytkowanie wieczyste

  • reprezentacja strony w postępowaniu dotyczącym przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
  • reprezentacja strony w postępowaniu dotyczącym wykupu prawa użytkowania wieczystego
  • reprezentacja strony w postępowaniu dotyczącym aktualizacji opłaty i stawki opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości